-Asy-Bella-Dirah-Punya-Blog-

Thursday, September 8, 2011

Fungsi dan Pengaruh ICT dalam Kehidupan Harian (1)

Konsep ICT dalam pendidikan merangkumi 3 polisi utama iaitu:

1. ICT untuk semua pelajar bermaksud bahawa ICT digunakan sebagai sesuatu yang boleh mengurangkan jurang digital antara sekolah.

2.  Fungsi dan peranan ICT dalam pendidikan adalah sebagai suatu alat pengajaran dan pembelajaran sebagai sebahagian daripada subjek tersebut dan sebagai sesuatu subjek tersendiri.

3. Menggunakan ICT untuk meningkatkan produktiviti kecekapan dan keberkesanan sesuatu sistem pengurusan.


No comments:

Post a Comment